Installation och service av värmepumpar i Östersund.

Installation och service av värme-pumpar i Östersund.

Vi är en auktoriserad återförsäljare och installatör för IVT’s heltäckande program av värmepumpar inom bergvärme, jordvärme, luft/vatten, luft/luft och frånluft.

Östersunds Hushållsservice AB erbjuder våra kunder i Östersund totalentreprenad, vilket innebär att vi tar helhetsansvaret för din installation – från behovsanalys till dess att anläggningen är i drift och service under hela dess livstid.

Berg/jord/sjövärme »

Den här tekniken utnyttjar energin i berggrunden, jorden eller sjöbotten för att förse ditt hus med värme och varmvatten. Borra och spara pengar!

Luft/vattenvärme »

De här värmepumparna använder energin i uteluften för att förse ditt hus med vattenburen värme och tappvarmvatten.

Luft/luftvärme »

En luft/luftvärmepump tar vara på energin i luften utanför ditt hus och sprider sedan luftburen värme inomhus. Värmepumpen kan också ge kyla som svalkar under varma sommardagar.

Frånluftvärme »

Frånluftsvärme tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut.

Osäker på vilken värmepump som passar dig och ditt hus?

Gör testet här!

Här får du hjälp och vägledning att hitta rätt värmepump. Vår värmepumpsguide tar mindre än 1 minut!

Försäljning

Vi är återförsäljare för samtliga värmepumpar i IVTs produktsortiment.

Service

Skulle något uppstå, så utför alltid våra egna servicetekniker all service.

Installation

Du kan vara trygg – vi har egna installatörer som är ansvariga från beställning till installation.

Garanti

10 års garanti ingår på kompressorn.