063-10 47 30 info@ohs.nu

Installation & service av värmepumpar i Östersund.

Vi är en auktoriserad återförsäljare och installatör för IVT’s heltäckande program av värmepumpar inom bergvärme, jordvärme, luft/vatten, luft/luft och frånluft.

Östersunds Hushållsservice AB erbjuder våra kunder i Östersund totalentreprenad, vilket innebär att vi tar helhetsansvaret för din installation – från behovsanalys till dess att anläggningen är i drift och service under hela dess livstid.

års garanti

års plusförsäkring

Berg-, jord- och sjövärme.

Den här tekniken utnyttjar energin i berggrunden, jorden eller sjöbotten för att förse ditt hus med värme och varmvatten. Borra och spara pengar!

Luft- / vattenvärme.

De här värmepumparna använder energin i  uteluften för att förse ditt hus med vattenburen värme och tappvarmvatten.

Luft- / luftvärme.

En luft/luftvärmepump tar vara på energin i luften utanför ditt hus och sprider sedan luftburen värme inomhus. Värmepumpen kan också ge kyla som svalkar under varma sommardagar.

Frånluftvärme.

Frånluftsvärme tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut.